Horev byl obnoven v roce 1993. Navázal mimo jiné na činnost prvorepublikové společnosti Horev, nicméně se vyvaroval chyb, které vedly k jeho zániku.

Je původní českou společností, která není závislá na žádné české ani zahraniční skupině či řádu a vytváří vlastní duchovní cestu.

Horev nemá se společností Univerzalia, Horev-klub, MindSoft ani projektem Bibliotheca Horev nakladatelství Vodnář nic společného.

Prosíme, nezasílejte své dotazy na žádnou z těchto adres. Děkujeme za pochopení.

Praha, 2013